Millora dels talussos al Sot de la Foixarda i Sot de l’Estany als entorns de la muntanya de Montjuïc

Districte: Sants - Montjuïc

Inici: febrer 2024

Es fan actuacions de millora dels talussos al Sot de la Foixarda i Sot de l’Estany als entorns de la muntanya de Montjuïc.