Millores a les placetes de Montbau

Districte: Horta - Guinardó

Finalització: setembre 2014

Aquestes actuacions de millora de l’espai públic a les placetes de Montbau consisteixen en la millora de l’accessibilitat a les nou placetes adjacents, amb la remodelació de la seva geometria, la creació de rampes i la reordenació de l’àrea d’aparcament de les quatre places que donen al carrer de Joan Sales. Així mateix, es renova l’enllumenat, es planten més arbres i es millora la xarxa de clavegueram i el paviment de les voreres.