Millores a l’interior de l’illa de l’avinguda Diagonal, 60

Districte: Sant Martí

Finalització: juliol 2014

Aquesta actuació consisteix en la urbanització de l’illa interior formada per la finca de l’avinguda Diagonal núm. 60 i l’edifici del Centre Educatiu Montseny-Poblenou, ubicat a la cantonada dels carrers de Pallars i l’Agricultura. Així mateix, es duu a terme l’execució de la xarxa d’aigües pluvials, la renovació de l’enllumenat i la plantació de nou arbrat amb la millora de la xarxa de reg.