Nou equipament a la plaça de Sarrià

Districte: Sarrià - Sant Gervasi

Inici: juny 2021

El nou equipament a la plaça de Sarrià, acull una biblioteca de barri, la seu del Districte de Sarrià – Sant Gervasi i una sala polivalent. El nou edifici que consta de planta baixa, tres plantes pis i terrat, es converteix en un espai sociocultural de referència per a la ciutadania i les entitats del barri. L’edifici té una superfície total de gairebé 5.400 m².Aquestes obres també inclouen l’obertura  i urbanització del carrer Menor de Sarrià fins a la via Augusta.