Nova Oficina d’Atenció al Ciutadà a l’edifici de Can Fabra

Districte: Sant Andreu

Finalització: desembre 2012

L’actual Oficina d’Atenció al Ciutadà, s’ubica a la plaça Orfila i es trasllada a la planta baixa de l’edifici de Can Fabra, a la Plaça de Can Fabra. Actualment la funcionalitat de l’espai de Can Fabra està destinat a un bar-cafeteria. Es reformen les instal.lacions existents, com la xarxa de sanejament, xarxa d’aigua, climatització, enllumenat, serveis, la xarxa de fibra òptica i megafonía, entre d’altres.

Punts clau

La planificació dels espais d’ús públic

s’ha efectuat de manera que resulten adaptats a les persones amb mobilitat reduïda.

Criteris de disseny

1.- Reduïr la contaminació lumínica.
2.- Estalvi energètic.

La superficie útil total de la nova OAC

és d’aproximadament 258,50 m²

Galeria d’imatges