Nou accés als Jardins de Clotilde Cerdà

Districte: Eixample

Finalització: abril 2014

Es fa l’obertura d’un nou pas, des del carrer de Sardenya, per accedir a l’interior d’illa Jardins de Clotilde Cerdà, complementant l’accés actual des del carrer de la Marina. L’actuació inclou la remodelació del passatge d’accés on es col·loca un paviment drenant, nova vegetació i nou mobiliari urbà. També es milloren les xarxes d’enllumenat públic, de reg i de clavegueram.