Acondicionament de la finca del Mas Ravetllat, entre els carrers de Cartagena i l’av. M.de Déu de Montserrat

Districte: Horta - Guinardó

Finalització: gener 2017

L’objectiu principal d’aquesta actuació és l’inici de la reconversió dels espais exteriors de Mas Ravetllat en un espai públic de qualitat, afavorint l’augment del verd i del patrimoni cultural de la ciutat. Aquestes obres consisteixen en l’enderroc de les edificacions de les antigues quadres i de les barraques, mig en runes; també es fa la neteja del solar de la finca. Aquesta actuació no afecta els edificis de valor patrimonial com el Mas i l’Institut Ravetllat-Pla.