Arranjament del carrer de Villarroel al tram entre els carrers de Provença i Còrsega

Districte: Eixample

Finalització: juny 2018

Aquesta actuació consisteix bàsicament en la renovació i millora de les voreres, la renovació de l’enllumenat per columnes model Eixample amb tecnologia LED i l’increment del número d’embornals. D’altra banda, per donar prioritat al vianant i pacificar el trànsit, es crea una plaça a la trobada dels carrers de Villarroel i Rosselló amb bancs, cadires i jardineres elevades amb vegetació. En aquest sentit, el carrer de Rosselló, en aquest tram, esdevé d’ús exclusiu per a veïns i serveis, convertint-lo en doble sentit de circulació amb entrada i sortida des del carrer del Comte d’Urgell.