Millores puntuals a la Plaça de la Maquinista

Districte: Ciutat Vella

Finalització: juny 2024

L’objecte és la renovació i millora d’aquest espai. Els treballs consisteixen a col·locar-hi parterres amb la corresponent xarxa de reg, i es potencia la figuera com a espècie singular de l’entorn. Mentre duri l’episodi de sequera, les plantacions en aquests parterres no es podran fer. La manca d’aigua disponible pel reg no en permet la seva supervivència. A més, es millora el sistema de drenatge, es canvia el sauló existent per sauló compactat i s’eliminen les pistes de petanca.