Obres de remodelació dels entorns de la Casa de l’Aigua

Districte: Sant Andreu

Inici: febrer 2024

Es fan obres de millora als entorns de la Casa de l’Aigua.d’arranjament de l’entorn de la Casa de l’Aigua per tal de recuperar aquest espai públic, potenciar-ne el seu ús i mantenir la naturalitat del lloc. L’actuació consisteix en fer l’espai més accessible creant uns recorreguts transversals, millorar l’àrea de joc infantil i recuperar la font-brollador de la Casa de l’Aigua. També es renova l’enllumenat existent i el sistema de drenatge i s’inclou mobiliari urbà.