Passarel·la de vianants sobre la ctra. Sarrià-Vallvidrera, al pg. Mirador de les Aigües

Districte: Ciutat

Finalització: juliol 2008

El Passeig Mirador de les Aigües constitueix un recorregut d’uns 23,4 kilòmetres que discorre pel costat mar de la muntanya del Tibidabo. El seu ús està pensat per a vianants i bicicletes. L’adequació del Passeig-Mirador ha estat plantejada per trams, alguns dels quals ja es troben en funcionament. Al tram II, s’ha construït una passarel·la de vianants per sobre la Carretera Sarrià-Vallvidrera.

 

Punts clau

El tram VII tindrà 2.200 metres de longitud

L’àmbit és el de la carretera BV-1415 d’Horta a Cerdanyola, fins sota Can Ferrer (a uns 150 metres de la Carretera del Cementiri del Nord).

Detalls de la passarel·la

Estructura lleugera de ferro, platines i perfils conformats en fred, amb un paviment de fusta de pi, a base de taulons tractats a l’autoclau per aguantar correctament la intempèrie.

Les obres del tram VII es plantejen en dues fases

Es farà l’obertura i condicionament del Passeig, s’arranjarà anivellant-lo i pavimentant-lo amb una barreja compactada de sauló i tot-u, el que el farà ideal per al passeig

Documentaciò relacionada

ACABADES LES OBRES DE LES PASSAREL·LES DE VALLDAURA I DE VALLVIDRERA

Descarregar PDF (851 KB)

Galeria d’imatges