Millora de l’espai entre els carrers de la Riera d’Horta, S. Pasqual Bailón i Felip II

Districte: Sant Andreu

Finalització: juliol 2017

Aquesta actuació té per objecte millorar la funcionalitat d’aquest espai i eliminar-ne les barreres físiques, un cop acabada la rehabilitació de l’equipament. L’actuació consisteix en la renovació del paviment amb peces de formigó de diferent mida, per tal d’aconseguir un espai apte per realitzar activitats a l’exterior i millorar l’accés del nou centre cívic Can Clariana Cultural.