Reforma de la coberta del Velòdrom d’Horta

Districte: Horta - Guinardó

Finalització: desembre 2013

La reforma es centra en la impermeabilització de la coberta del velòdrom i els seus acabats.