Reforma interior del local del passeig de l’Exposició, 10

Districte: Sants - Montjuïc

Inici: gener 2024

S’actua a les plantes baixa i primera de l’edifici ubicat al passeig de l’Exposició, 10. Aquesta actuació consisteix en els treballs d’obra i instal·lacions necessàries per tal de renovar aquest espai de l’edificació. La retirada del material existent es farà de forma selectiva i seguint la normativa establerta de la gestió dels residus.