Reforma interior per a acollir un espai veïnal al soterrani del Mercat de Sant Antoni

Districte: Eixample

Finalització: octubre 2022

Es reforma l’interior de l’espai a la primera planta del soterrani del Mercat de Sant Antoni. L’actuació consisteix principalment en els treballs i instal·lacions necessàries per tal de convertir el local en un espai d’ús veïnal polivalent. S’inclou un espai per a joves, una aula de cuina, un buc d’assaig de música, sales i despatxos, entre d’altres.