Rehabilitació de la part històrica del parc del Guinardó

Districte: Horta - Guinardó

Inici: octubre 2023

Es fa la rehabilitació dels elements que conformen el jardí històric del parc, per tal de recuperar i posar en valor la memòria de la Font del Cuento i les basses de la part superior del parc. Els treballs consisteixen en la reparació dels elements històrics, la impermeabilització de les basses existents i el circuit d’aigua, la revegetació i l’estabilització dels talussos erosionats, entre d’altres. També es fa la retirada de fibrociment de les vores dels camins i es treu la zona de jocs infantils que hi ha a la part superior de la plaça del Nen de la Rutlla.