Rehabilitació de les façanes exteriors Museu Picasso

Districte: Ciutat Vella

Finalització: març 2023

L’actuació té per objecte restaurar les façanes exteriors dels diferents palaus que configuren el conjunt del Museu Picasso, al carrer de Montcada, una vegada finalitzades les actuacions a les façanes dels patis. Els treballs consisteixen en la neteja, reparació i restauració de les façanes dels palaus Berenguer d’Aguilar i Meca i les cases Baró de Castellet, Mauri i Finestres. També es restauren els elements escultòrics i les baranes, entre d’altres.