Rehabilitació d’una illa de cases del conjunt de les Cases Barates del Bon Pastor, per acollir un nou equipament

Districte: Sant Andreu

Finalització: abril 2023

Es rehabilita una illa de cases que forma part del conjunt de les Cases Barates del Bon Pastor, per tal d’acollir un nou equipament per al barri i un espai museu que permeti explicar com ha evolucionat l’habitatge obrer a Barcelona i la vida del veïnat del Bon Pastor. L’emplaçament de l’esmentat equipament és a l’illa situada entre els carrers de Barnola, Tàrrega, Bellmunt i Claramunt. Del conjunt de les setze cases existents, una part es destina a cases-museu, una altra a espais expositius i la resta es destina com a equipament cultural i de barri. Es té el màxim respecte per la conservació de la imatge exterior i interior del conjunt, a l’hora de donar resposta a les necessitats que planteja el nou programa funcional, ja que l’edifici és un testimoni de la història de l’habitatge del segle XX.