Rehabilitació d’una nau a Can Ricart

Districte: Sant Martí

Inici: juny 2020

Amb aquesta actuació es vol reforçar la coberta i les façanes d’una nau de Can Ricart.