Remodelació del carrer de Loreto

Districte: Les Corts

Finalització: abril 2024

Al tram esntre el c. de Burdeus i l’Av. de Sarrià. Aquestes obres tenen per objecte la reordenació de la vialitat en aquest tram del carrer de Loreto. L’actuació consisteix a renovar el paviment de la calçada i de les voreres, el soterrament de les línies aèries existents i la col·locació de mobiliari urbà. També es millora el sistema de recollida d’aigües.