Remodelació vestidors del Club Esportiu Júpiter

Districte: Sant Martí

Finalització: maig 2011

L’estat de les graderies del camp de futbol, tenien filtracions cap a l’interior dels vestidors que es troben situats en l’espai sota grades, per això se solucionen els problemes existents i alhora s’aprofita per a realitzar la remodelació dels vestidors en conjunt per tal d’adaptar-los a les necessitats reals del club.