Renovació de l’àrea de jocs infantil plaça de les Caramelles

Districte: Ciutat Vella

Inici: abril 2024

L’actuació té per objecte transformar aquesta àrea de jocs per a facilitar l’accessibilitat de tots els jocs, millorar la seguretat en la seva utilització i maximitzar la diversió i la diversitat. Els treballs consisteixen a crear una zona de jocs inclusiu i intergeneracional, s’inclouen zones d’estada i es milloren els itineraris de vianants de l’espai. També s’adeqüen els serveis de sanejament i d’enllumenat.02