Restauració de l’Hivernacle de la Ciutadella

Districte: Ciutat Vella

Finalització: novembre 2023

L’actuació té com a objecte la restauració interior i exterior de l’Hivernacle i resoldre les patologies estructurals existents. L’actuació consisteix en executar els treballs de rehabilitació necessaris, al paviment, tancaments, coberta, façanes, etc. de l’edifici, i així deixar-lo enllestit per a l’ús d’hivernacle. Així mateix, es dota l’edifici d’un sistema de ventilació monitoritzat i humidificadors.