Reurbanització carrers Cervelló, Montserrat i Guàrdia

Districte: Ciutat Vella

Finalització: desembre 2020

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat d’aquests carrers i donar prioritat al vianant. L’actuació consisteix bàsicament en la renovació de la xarxa de clavegueram i del paviment i la col·locació de nou enllumenat amb tecnologia led. També s’hi col·loca mobiliari urbà i bústies de recollida de residus.