Reurbanització de la plaça de Calvó

Districte: Sarrià - Sant Gervasi

Finalització: setembre 2016

Aquesta actuació té per objecte millorar l’ús i la qualitat d’aquest espai urbà i es centra bàsicament en la reposició de les vorades perimetrals i en la incorporació d’una zona de jocs infantils. Per tal de respectar la imatge i caràcter actuals de la plaça es manté la majoria del paviment tou que hi ha actualment, incorporant millores, i es conserva la vegetació i l’arbrat. També es renova l’enllumenat.