Reurbanització de la plaça de Falset i els seus entorns

Districte: Sants - Montjuïc

Finalització: maig 2022

L’actuació té per objecte millorar l’accessibilitat i reordenar l’espai de la plaça de Falset i els seus accessos, pels carrers de Tortosa, Riudoms i Cisquer. L’actuació consisteix en la substitució del paviment de la zona perimetral de la plaça, delimitant-la com a espai de vianants, evitant l’accés de vehicles (es permet l’accés de vehicles de serveis i emergències). A més, es renova l’actual zona de jocs, incloent-hi una nova font d’aigua, es fa la incorporació de mobiliari urbà, la instal·lació de nou enllumenat i es millora la xarxa de clavegueram. També, s’impermeabilitza la coberta dels aparcaments en correspondència amb el carrer de Cisquer.