Reurbanització de la plaça de Mossèn Joan Cortinas

Districte: Sant Andreu

Finalització: febrer 2019

L’actuació té per objecte crear un espai més agradable i accessible per als veïns i veïnes de l’entorn, eliminant els desnivells existents i les barreres arquitectòniques. La plaça tindrà zona lúdica on es delimiten les àrees de jocs infantils, de petanca i una pista de bàsquet i una zona de passeig i d’estada amb bancs i parterres amb vegetació. També es fa la renovació del mobiliari urbà i de les xarxes d’enllumenat i clavegueram.