Reurbanització de la plaça del Doctor Modrego

Districte: Sant Andreu

Finalització: gener 2024

L’actuació té com a objectiu millorar l’accessibilitat i renovar l’àrea de jocs infantils a la plaça del Doctor Modrego. Les obres consisteixen, bàsicament, a crear una gran zona central d’espai de jocs i una zona d’estada perimetral, amb bancs i cadires, que fan de separador del trànsit rodat. Així, la nova àrea de jocs infantils és més àmplia i accessible. També es pavimenta tota la plaça amb diferents materials i s’hi incorpora mobiliari urbà.