Reurbanització de la plaça d’Olof Palme

Districte: Nou Barris

Finalització: març 2019

L’actuació té per objecte crear un espai més agradable i accessible per als veïns i veïnes de l’entorn, eliminant els desnivells existents i les barreres arquitectòniques. La nova plaça tindrà una nova zona de jocs infantils i un espai d’estada amb bancs i parterres amb vegetació. També s’enjardina tota la superfície abans ocupada per les grades i es renoven el mobiliari urbà i les xarxes d’enllumenat i clavegueram.