Reurbanització de l’avinguda del Príncep d’Astúries

Districte: Gràcia

Finalització: abril 2019

L’actuació té per objecte renovar aquesta avinguda per millorar la qualitat de l’espai públic i guanyar espai per als vianants. Consistirà bàsicament, en l’ampliació de les voreres, la incorporació de zones d’estada pels vianants, la col·locació de nou mobiliari urbà i nova vegetació. També es renova l’enllumenat amb tecnologia led i es millora el sistema de recollida d’aigües.