Reurbanització de l’espai al carrer del Sots tinent Navarro

Districte: Ciutat Vella

Finalització: abril 2019

Al tram entre la baixada del Caçador i la mitgera de l’edifici del c. del Sots tinent Navarro, 18-20. L’actuació permet guanyar un nou espai públic i recuperar un tros de la muralla romana. La urbanització del solar consisteix en la incorporació de zones d’estada, parterres amb vegetació, una zona de jocs infantils i arbrat. També s’hi col·loca mobiliari urbà i enllumenat amb tecnologia LED. Pel que fa al carrer del Sots tinent Navarro, es renova la pavimentació del tram indicat i s’actua a la paret mitgera.