Reurbanització de l’espai al carrer de Palerm

Districte: Sant Martí

Finalització: maig 2017

Espai entre els carrers de Palerm, Pere Moragues, C. de Moura i Perpinyà. Aquesta actuació té per objecte convertir l’espai en una plaça enjardinada, amb zones d’estada i de passeig i amb àrees de jocs i de lleure. S’hi col·loca mobiliari urbà, arbrat i vegetació. També es fa la renovació del paviment, de l’enllumenat, de la xarxa de clavegueram i del sistema de reg.