Reurbanització de l’espai comprès entre els carrers del Freser, Indústria i Trinxant

Districte: Sant Martí

Finalització: agost 2019

L’actuació té per objecte redissenyar aquest espai i convertir-lo en una zona d’estada i de lleure. Aquesta actuació suposa, bàsicament, la creació d’una zona de jocs infantils i una nova pavimentació de l’àmbit amb diferents tipus de paviments, segons l’ús. També es renova l’enllumenat, la xarxa de clavegueram, es col·loca nou mobiliari urbà i nou arbrat. A més, es crea un nou pas de vianants que uneixi la plaça amb la vorera del carrer de Trinxant seguint així el traçat de vianants del carrer de la Indústria.