Reurbanització del carrer del Cardenal Sentmenat, entre Verós i Mañé i Flaquer

Districte: Sarrià - Sant Gervasi

Finalització: març 2018

L’actuació té per objecte millorar l’accessibilitat de la zona i potenciar l’àrea de vianants del barri vell de Sarrià. Consisteix en la pavimentació del tram, la renovació de l’enllumenat amb tecnologia LED, el soterrament de les xarxes de serveis aèries i renovació del col·lector existent. També s’hi col·loca mobiliari urbà, s’hi planta arbrat i s’implanta la xarxa de reg.