Reurbanització del carrer d’Albacete

Districte: Gràcia

Finalització: març 2018

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat de la zona i donar prioritat al vianant. Consisteix bàsicament, en la creació de plataforma única, ampliant la zona de vianants. També es fa la renovació de l’enllumenat amb tecnologia led i del sistema de recollida d’aigües.