Reurbanització del carrer d’Alcúdia entre els carrers de Deià i Valldemossa

Districte: Nou Barris

Finalització: novembre 2018

L’actuació té per objecte crear un espai més accessible per als veïns i veïnes de l’entorn, eliminant els desnivells existents i les barreres arquitectòniques. Consisteix bàsicament, en l’ampliació de les voreres per tal de guanyar espai per als vianants, la col·locació de mobiliari urbà i nou arbrat. També es fa el soterrament de les línies de serveis aèries i es renova la xarxa d’enllumenat públic amb tecnologia led. A més, es renova la xarxa de recollida d’aigües.