Reurbanització del carrer d’Amílcar, entre la pl. de Santa Eulàlia i el carrer de Cartellà

Districte: Nou Barris

Finalització: febrer 2022

L’obra té objecte millorar l’accessibilitat i donar prioritat al trànsit de vianants, en aquest tram del carrer d’Amílcar. L’actuació consisteix en la implantació de plataforma única, la incorporació de mobiliari urbà i la instal·lació de nou enllumenat. També es fa la plantació d’arbrat amb la corresponent xarxa de reg.