Reurbanització del carrer d’Antequera, entre els carrers de Santa Elionor i Molist

Districte: Gràcia

Finalització: desembre 2021

L’actuació té per objecte millorar l’accessibilitat i donar prioritat al vianant, en aquest tram del carrer d’Antequera. L’actuació consisteix en implantar plataforma única ampliant l’espai de les voreres, incorporar mobiliari urbà, nou arbrat i millorar l’enllumenat del carrer. També s’adequarà la xarxa de clavegueram.