Reurbanització del carrer de Canalejas, entre els carrers Sant Medir i Riera Blanca

Districte: Sants - Montjuïc

Finalització: maig 2014

L’objectiu de l’actuació és pacificar el trànsit rodat i donar un millor ús per als vianants. Inclou la renovació del paviment, de l’enllumenat públic i del mobiliari urbà, l’arbrat i la millora del clavegueram.