Reurbanització del carrer de Caracas entre els carrers de Lima i de Tucucmán

Districte: Sant Andreu

Finalització: novembre 2019

Amb aquesta actuació, es vol millorar l’accessibilitat d’aquest carrer, donar prioritat al vianant i pacificar el trànsit rodat. L’actuació consisteix, bàsicament, en la incorporació de nous passos de vianants i l’ampliació de les voreres en zones puntuals on s’hi crearan zones d’estada. També es fa la renovació del paviment, de l’enllumenat i la col·locació de mobiliari urbà i nou arbrat. A més es fa la millora de la xarxa de clavegueram.