Reurbanització del carrer de Castanyer

Districte: Sarrià - Sant Gervasi

Finalització: juliol 2018

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat de la zona i donar prioritat al vianant. Consisteix bàsicament, en la implantació de nous col·lectors, l’ampliació de les voreres, la col·locació de nou enllumenat amb tecnologia led i nou mobiliari urbà. També s’hi planta arbrat, amb la corresponent xarxa de reg.