Reurbanització del carrer de la Florida

Districte: Nou Barris

Finalització: setembre 2018

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat de la zona i donar prioritat al vianant. L’actuació consisteix en l’ampliació de les voreres, el soterrament de les línies aèries i la col·locació de mobiliari urbà. També s’hi planta arbrat i es renova el sistema de recollida d’aigües d’aquest carrer.