Reurbanització del carrer de la Granja

Districte: Gràcia

Finalització: febrer 2022

L’obra té per objecte millorar l’accessibilitat i donar prioritat al vianant, en aquest carrer. L’actuació consisteix en la implantació de plataforma única, la incorporació de mobiliari urbà i la instal·lació de nou enllumenat. També se soterren les línies de serveis aèries existents i s’hi col·loquen nous embornals.