Reurbanització del c. de l’Encarnació entre els carrers de Pi i Margall i Sardenya

Districte: Gràcia

Finalització: juny 2018

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat de la zona i donar prioritat al vianant. L’actuació consisteix en l’ampliació de les voreres, la renovació de l’enllumenat amb tecnologia LED i la col·locació de mobiliari urbà. També s’hi planta arbrat i es millora el sistema de recollida d’aigües.