Reurbanització del carrer de Maó, entre els carrers de Ganduxer i Mandri

Districte: Sarrià - Sant Gervasi

Finalització: març 2022

L’obra té per objecte millorar l’accessibilitat i guanyar espai per a l’ús dels vianants en aquest tram del carrer de Maó. L’actuació consisteix en l’ampliació de la vorera del costat mar, la incorporació de nous passos de vianants, de mobiliari urbà i la instal·lació de nou enllumenat. També es fa la plantació d’arbrat amb la corresponent xarxa de reg. A més s’hi col·loquen nous embornals i s’adequa el col·lector existent.