Reurbanització del carrer de Nou Pins entre els carrers d’Argullós i Conveni

Districte: Nou Barris

Finalització: gener 2019

Les obres tenen per objecte crear un espai més accessible per als veïns i veïnes de l’entorn. L’actuació que dona continuïtat al tram ja urbanitzat, consisteix bàsicament, en l’ampliació de les voreres, la col·locació de mobiliari urbà i nou arbrat. També es fa el soterrament de les línies de serveis aèries, la renovació de l’enllumenat i la millora del clavegueram.