Reurbanització del carrer de Pallars, entre els carrers de la Marina i Joan d’Àustria

Districte: Sant Martí

Finalització: febrer 2022

L’obra té per objecte millorar l’accessibilitat i donar prioritat al vianant, en aquest tram del carrer de Pallars i així, donar continuïtat al tram ja reurbanitzat, entre el carrer Joan d’Àustria i el carrer Pamplona. L’actuació consisteix en l’ampliació de les voreres, la incorporació de mobiliari urbà i la instal·lació de nou enllumenat. També es fa la plantació d’arbrat amb la seva corresponent xarxa de reg i se soterren les línies aèries de serveis existents. A més s’hi col·loquen nous embornals i s’adequa el col·lector existent.