Reurbanització del carrer de Pardo, entre el pg. de Fabra i Puig i el carrer d’Escòcia

Districte: Nou Barris

Finalització: abril 2022

L’obra té per objecte millorar l’accessibilitat i donar prioritat al trànsit de vianants, en aquest tram del carrer de Pardo. L’actuació consisteix en la millora del paviment, la incorporació de mobiliari urbà i la instal·lació de nou enllumenat. També es fa la plantació d’arbrat amb la corresponent xarxa de reg.