Reurbanització del carrer de Piquer

Districte: Sants - Montjuïc

Finalització: juliol 2023

L’actuació consisteix en millorar l’accessibilitat i donar prioritat al vianant, en aquest carrer. Es fa l’ampliació de les voreres i la implantació de plataforma única a les cruïlles amb els carrers Lafont i Cabanes. A més, s’incorpora mobiliari urbà, es renova part de l’arbrat i s’hi instal·la nou enllumenat. També se soterren les línies de serveis aèries existents.