Reurbanització del carrer de Sant Gervasi de Cassoles

Districte: Sarrià - Sant Gervasi

Finalització: juny 2014

Es reurbanitza el carrer de Sant Gervasi de Cassoles entre el carrer del Bisbe Sivilla i el carrer de Reus. L’actuació consisteix en l’ampliació de les voreres creant una plataforma única i la renovació de la xarxa d’enllumenat, de l’arbrat i del paviment de la calçada. També es millora la xarxa de clavegueram i de reg.